Inge Jonsson avlade filosofie magister-examen 1953 och filosofie licentiat-examen 1958. Han avlade 1961 filosofie doktor-examen i litteraturhistoria och poetik vid Stockholms universitet med en avhandling om Emanuel Swedenborg. Han blev docent vid Stockholms universitet 1961 och extra ordinarie forskare vid Statens humanistiska forskningsråd 1968. Åren 1973–1994 var han professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och under denna tid var han också dekanus för Historisk-filosofiska sektionen 1978–1984, prorektor 1984–1988 och rektor 1988–1994.