Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten. Pristagarna nomineras av fakulteterna. Priset, som är på 25 000 kronor, delas ut vid föreningens höstmiddag, där medlemmarna också får höra en kort föreläsning om den forskning som ligger bakom avhandlingen.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Priset går till Helena Hede Skagerlind vid Statsvetenskapliga institutionen för avhandlingen ”Governing Development: The Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa”.
Se även artikeln ”Helena Hede Skagerlind får Högskoleföreningens pris 2020”.
 

Humanistiska fakulteten

Jonathan Rozenkrantz vid Institutionen för mediestudier för avhandlingen ”Electronic Labyrinths: An Archaeology of Videographic Cinema”
Se även artikeln “Han får Högskoleföreningens pris för studie av hur videon använts inom film”.

Naturvetenskapliga fakulteten

Mariana Pires Braga vid Zoologiska institutionen för avhandlingen ”Evolution of host repertoires and the diversification of butterflies”.


Läs mer om Högskoleföreningen – Stockholms universitets vänförening.