Styrelse

Ordförande: Lena Gerholm
Vice ordförande: Kåre Bremer
Kassör: Inger Löfroth

Anders Gustavsson
Karin Helander
Johan Kleman
Joakim Malmström
Björn Wolrath
 
Sekreterare: Maud Hagqvist

Kontaktuppgifter till Högskoleföreningen

Högskoleföreningen har ingen besöksadress. Men du är välkommen att kontakta oss via e-post hogskoleforeningen@su.se.

Du kan också kontakta vår sekreterare maud.hagqvist@su.se eller telefon 070-532 58 98.