Högskoleföreningens styrelse 2019. Foto: Niklas Björling
Leif Lindford (adjungerad), Lena Gerholm (ordf), Kåre Bremer (vice ordf), Karin Helander, Johan Kleman, Maud Hagqvist (sekr). På bilden saknas: Anders Gustavsson, Inger Löfroth (kassör), Joakim Malmström, Björn Wolrath

 

Styrelse

Ordförande: Lena Gerholm
Vice ordförande: Kåre Bremer
Kassör: Inger Löfroth
Anders Gustavsson
Karin Helander
Johan Kleman
Joakim Malmström
Björn Wolrath

Sekreterare: Maud Hagqvist

Kontaktuppgifter till Högskoleföreningen

Högskoleföreningen har ingen besöksadress. Men du är välkommen att kontakta oss via e-post hogskoleforeningen@su.se.

Du kan också kontakta vår sekreterare maud.hagqvist@su.se eller telefon 070-532 58 98.