Agneta Bladh
Ordförande Agneta Bladh.

Styrelse

Ordförande: Agneta Bladh
Vice ordförande: Kåre Bremer
Kassör: Inger Löfroth
Anders Gustavsson
Karin Helander
Johan Kleman
Joakim Malmström
Björn Wolrath

Sekreterare: Maud Hagqvist

 

Kontaktuppgifter till Högskoleföreningen

Högskoleföreningen har ingen besöksadress. Men du är välkommen att kontakta oss via e-post hogskoleforeningen@su.se.

Du kan också kontakta vår sekreterare maud.hagqvist@su.se eller telefon 070-532 58 98.