Pris för framstående vetenskaplig prestation

Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten.

Pristagarna nomineras av fakulteterna och får en egen programpunkt på Forskardagarna. Priset, som är på 25 000 kronor, delas ut vid föreningens höstmiddag, där medlemmarna också får höra en kort föreläsning om den forskning som ligger bakom avhandlingen.

Stipendium för uppsats om universitetets fysiska miljö

Föreningen vill stimulera forskning kring universitetets fysiska miljö och dess historia. Tanken är att uppmuntra studenter och lärare att utnyttja universitetsområdet och dess byggnader som ämnen för undervisning och forskning. Därför delar vi ut ett stipendium på 10 000 kronor till författaren av en bra kandidat- eller magisteruppsats, alternativt ett examensarbete på den nivån, som behandlar universitetets fysiska miljö ur någon aspekt. Det kan gälla enskilda byggnader, inredningar, parkanläggningar och så vidare. Det kan också gälla verksamheter som har direkt anknytning till den fysiska miljön.

Stipendiet kan sökas antingen av studenten själv, eller för studentens räkning av handledaren. Uppsatsen eller examensarbetet ska vara ventilerad före detta datum.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september till Högskoleföreningen

Stockholms universitet, Maud Hagqvist, Spökslottet, 106 91 Stockholm. Ansökan kan också med fördel skickas via e-post till hogskoleforeningen@su.se.