Skulpturen Moby Dick av Johan Paalzow
Skulpturen Moby Dick av Johan Paalzow. Foto: H. Lundin.

 

Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och vänder sig till alla som är anställda vid universitetet eller har gått i pension från universitetet. Våra medlemmar kommer från alla personalkategorier och förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet.

Konstföreningen bedriver en aktiv programverksamhet som bland annat består av guidade visningar, föreläsningar, konstnärsbesök och resor. Vid vårt årsmöte i mars sker utlottning av föregående verksamhetsårs inköpta konstverk där varje medlem har en chans att vinna ett konstföremål.

Aktuella programaktiviteter

Pop up-aktiviteter
Under våren kommer konstföreningen att anordna Pop-up aktiviteter, med kort framförhållning. Med anledning av det rådande läget med Covid-19 erbjuder vi för tillfället endast digitala aktiviteter.

Bli medlem

Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i vårt årsmöte, där konstutlottningen sker. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Du som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Eva Lundin. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är 430:-/år. I januari skickar föreningen ut en faktura och du betalar själv in din avgift via föreningens bankgirokonto 177-2151 eller via Swish på nummer: 123 669 4632. Medlemsavgiften gäller kalenderår.

Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress.