Följ med på en vandring i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Genom vår guide från Medeltidsmuseet ser vi på ombyggnationen av Slussen som är omfattande. Arbetet övervakas noga av arkeologer som gräver och dokumenterar fynd. Vad har de hittat under de senaste årens utgrävningar? Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar av Stockholms historia fick skrivas om?

Anmäl till: Eva Marklund, eva.marklund@socarb.su.se senast den 10 augusti, varefter anmälan är bindande. (Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med covid-19).

__________________________________________________________________________________________

Mer information om hur du blir medlem i Stockholms universitets konstförening