Den 18 november uppmärksammar konstföreningen den europeiska kulturarvsdagen,
då universitet runt om i Europa visar upp sina samlingar för både anställda och
allmänheten. Dagen ska rikta fokus på universitetens vetenskaps- och bildningshistoria och dess kulturella identitet.

Denna dag följer vi upp genom ett besök på Spökslottet (Drottninggatan 116) och får ta del av de samlingar som finns där. Guide blir konstintendent Camilla Hjelm.

Anmäl till: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se, senast den 11 november, varefter anmälan är bindande.

(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med covid-19)

__________________________________________________________________________________________

Mer information om hur du blir medlem i Stockholms universitets konstförening