I denna aktivitet lär vi ut enkla tips på hur du kan bli bättre på att dokumentera med mobilen. Det gäller allt från att planera vad du vill lägga fokus på till hur du praktiskt går till väga. Men också bildmotiv, vinklar, ljud, ljusförhållanden, objektsplacering m.m. Vi kommer också att ta upp hur du kan redigera i t.ex. IMovie. Lärare blir vår styrelseledamot Roland Fredriksson, tidigare mediaproducent vid Mediaproduktion (SU).

Anmäl till: Roland Fredriksson, rollefredriksson@gmail.com senast den 24 november, varefter anmälan är bindande. Föreningen bjuder på kaffe/te och en kaka.

(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med covid-19)

__________________________________________________________________________________________

Mer information om hur du blir medlem i Stockholms universitets konstförening