Konstföreningen tar med er på en guidad visning på Lena Cronqvist-utställningen.
En utställning som sammanfattar hela hennes karriär och där konstnären själva är curator för utställningen. Ur museets egen beskrivning av utställningen: "Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. Ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död. I utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk"
https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/utstallning/2020/lena-cronqvist/

Anmäl till: Eva Dahlbäck, eva.dahlback@gmail.com senast den 2 september, varefter anmälan är bindande.

(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med covid-19).

__________________________________________________________________________________________

Mer information om hur du blir medlem i Stockholms universitets konstförening