Vi får en visning av den mycket uppmärksammade och uppskattade utställningen om textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström. Utställningens titel är hennes egna ord. Det var mattorna som uttrycksfullt talade om vem hon var och berättade om hennes
inspirationskällor, liv, karriär och förutsättningarna för kvinnligt företagande under första halvan av 1900-talet. I år är det 100 år sedan hennes verksamhet startade. För första gången visas nu mattorna som finns i de kungliga samlingarna. Tillsammans med externa inlån presenteras i utställningen ett sextiotal verk som speglar Märta Måås-Fjetterströms produktion fram till hennes död 1941.

Anmäl till: Eva Dahlbäck, eva.dahlback@gmail.com senast den 19 januari, varefter anmälan är bindande.

__________________________________________________________________________________________

Mer information om hur du blir medlem i Stockholms universitets konstförening