Utmärkande drag för Södermalms offentliga skulpturer är den blygsamma skalan och att de har tillkommit på privata initiativ. Södermalms skulpturer är i högre grad än andra stadsdelars valda och placerade utifrån sina konstnärliga kvaliteter. De monument och minnesmärken som ändå finns här har ofta en symbolisk gestaltning,
exempelvis minnesmärket över Anna Lind på Medborgarplatsen.

Södermalm befolkades länge av hantverkare, sjöfolk och arbetare vid de småskaliga industrierna, vilket har präglat stadsdelen. Än idag har Söder karaktären av ett konst- och hantverksområde med många ateljéer och verkstäder. I dessa har åtskilliga skulptörer och deras medhjälpare varit verksamma, vilket vandringen tar fasta på.

Anmälan till: Camilla Gamrell, camilla.gamrell@isd.su.se senast den
18 augusti varefter anmälan är bindande.

__________________________________________________________________________________________

Mer information om hur du blir medlem i Stockholms universitets konstförening