Skulpturen Moby Dick av Johan Paalzow
Skulpturen Moby Dick av Johan Paalzow. Foto: H. Lundin.

Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och vänder sig till alla som är anställda vid universitetet eller har gått i pension från universitetet. Vi har idag närmare 250 medlemmar från alla personalkategorier och förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet.

Konstföreningen bedriver en aktiv programverksamhet som bland annat består av guidade visningar, föreläsningar, konstnärsbesök och resor. Vid vårt årsmöte i mars sker utlottning av föregående verksamhetsårs inköpta konstverk där varje medlem har en chans att vinna ett konstföremål.

Aktuella programaktiviteter

Under våren kommer konstföreningen att anordna Pop-up aktiviteter. Med anledning av det rådande läget med Covid-19 kan vi i dagsläget inte göra några långa planeringar för våren. Några av de aktiviteter vi kommer att erbjuda blir initialt digitala.

Under februari, mars och april bjuder Sveriges konstföreningar in oss till tre filosofiska samtal om konst. Deltar gör konstpedagog Adam Wallenberg och konstnären/curator Kalle Brolin som introducerar oss i tre videokonstverk och ger förslag på olika sätt att både tänka och samtala om dem.

Vårens aktiviteter: Nyhetsbrev VT21 (556 Kb)

Konstföreningens Höstsalong: Se filmen där några av våra kollegor/f.d. kollegor på universitetet berättar om den konstverksamhet de utövar på sin fritid.

Länk till filmen

Bli medlem

Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i vårt årsmöte, där konstutlottningen sker. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Du som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Eva Lundin. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är 430:- från och med 2021. Den som går med som ny medlem betalar själv in årsavgiften via föreningens bankgirokonto 177-2151 eller via Swish på nummer: 123 669 4632. 

Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress.