Terrakotta av Sivert Lindblom. Foto: Eva Dahlin.
Terrakotta av Sivert Lindblom. Foto: Eva Dahlin.

 

Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och vänder sig till alla som är anställda vid universitetet eller har gått i pension från universitetet. Vi har idag närmare 250 medlemmar från alla personalkategorier och förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet.

Konstföreningen bedriver en aktiv programverksamhet som bland annat består av guidade visningar, föreläsningar, konstnärsbesök och resor. Vid vårt årsmöte i mars sker utlottning av föregående veksamhetsårs inköpta konstverk där varje medlem har en chans att vinna ett konstföremål samt ett närvaropris.

Programaktiviteter
Två av höstens stora aktiviteter, som också riktar sig till alla anställda på universitet och allmänheten är:

  1. Konstföreningens Höstsalong, där anställda visar upp sina egna konstverk,
  2. Öppen föreläsning med arkitekturhistorikern och konstvetaren Martin Rörby, som kommer att tala om David Helldén och Olle Baertling; vad de har bidragit med till Frescatiområdet och hur deras samarbete var i planeringen av Södra huset.

Nyhetsbrev med programaktiviteter HT 2019 (566 Kb)

Bli medlem
Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i vårt årsmöte, där konstutlottningen sker. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Du som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Eva Lundin. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är för närvarande 380:-/år. Den som går med som ny medlem betalar själv in årsavgiften via föreningens bankgirokonto 177-2151 eller via Swish på nummer: 123 669 4632. I fortsättningen dras årsavgiften på din februarilön. Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress. Pensionärer kommer att få en faktura för betalning av årsavgiften.