Till styrelsen för verksamhetsåret 2019 föreslås följande:

Val av ordförande på 1 år:

Ellen Maal (omval)

Ordinarie ledamöter: 

Maria Bobeck-Karlsson har mandat till och med år 2020.

Omval av ordinarie ledamöter på ett år:

Anna-Lena Gemming. (Anledningen till att Anna-Lena föreslås som ledamot för ett år är att de ordinarie medlemmarna väljs så att mandatperioden går omlott. Enligt de nya stadgarnas § 4 väljs ordförande på ett år och övriga ordinarie ledamöter på två år, varav årligen högst hälften av ledamöterna väljs, så att mandatperioden går omlott. )

Omval av ordinarie ledamöter på två år:

Ann Lorentz Baarman och Maria Caldeman

Omval av följande suppleanter samtliga på ett år:

Klas Åmark 
Agneta Löfdahl 
Ulla Forsberg Fröman

Till revisorer för verksamhetsåret 2020 föreslås följande:

(Enligt de nya stadgarna väljs en revisor och en revisorssuppleant)


Ordinarie revisor på 1 år:

Anders Blomqvist


Revisorssuppleant på 1 år:

Kerstin Gille-Johnson

 

Lilly Johansson    Christer Lindgren


Stockholm 25 januari 2020