Årsmötet

Årsmötesprotokoll 2020

Här hittar du protokollet för årsmötet 2020.

Förslag till dagordning årsmöte

Mötet äger rum i Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Frescati den 4 mars kl 17.00

Kontakt SU Veteraner

Postadress:

SU VET
c/o Ellen Maal
Kamomillgången 42
611 45 Nyköping

Ordförande: Ellen Maal

ellenmaal26@gmail.com

Plusgiro: 33 72 58-8