Välkommen att gå med som medlem i SU VET! Du som är eller blir pensionär inom ett par år är välkommen som medlem. Så här gör du: ring eller maila någon av styrelsemedlemmarna, våra e-postadresser och telefonnummer finns på kontaktsidan, så får vi veta att du vill vara med i vår trevliga och aktiva förening.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per år och inbetalas till plusgiro nr 33 72 58-8.
Som medlem får du information från styrelsen om kommande program i god tid före varje aktivitet. Vi brukar skicka ut inbjudningar med e-post och endast i undantagsfall med vanlig post. Meddela därför styrelsen din e-postadress så missar du ingenting. Som medlem får du utan kostnad SU:s tidning Universitetsnytt.