Resor

Resor

Avtalet med resebyrån Egencia gäller fr.o.m. 2019-07-01. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

Nytt resebyråavtal

Ny affärsresebyrå fr.o.m. 1/11 2023: Amex GBT (American Express Global Business Travel).

Övergång från Egencia till Amex GBT

Från den 1 november ska alla resor bokas via vår nya resebyrå Amex GBT. Fram till dess sker bokning som vanligt via Egencia.

Valutaväxlare

Använd denna hemsida om du behöver aktuella valutakurser, www.oanda.com.

Kontakt

Personalavdelningen

Ny resebyrå

Ny affärsresebyrå fr.o.m. 1/11 2023: Amex GBT (American Express Global Business Travel). Från 1/11 ska alla resor bokas via dem. Fram till dess sker bokning som vanligt via Egencia.

Resebyrå

Egencia
– vår resebyrå fr.o.m. 2019-07-01.

>> Information från Egencia

Nyhet fr.o.m. 2022

Den som beställer en resa måste ange vem som ska resa samt vad är ändamålet med resan.

Rabatter & bonus

Samtliga former av rabatter i samband med tjänsteresor ska, oavsett hur de benämns, tillfalla universitetet. Det är alltså inte tillåtet för en anställd vid universitet att nyttja rabatter eller bonusar för privat bruk.

2022-02-21: Nattåg går ej att boka via ONLINE. Bokas endast via personlig service eller direkt hos SJ.