Anställda vid Stockholms universitet har möjlighet att få ett företagsupphandlat privatkort med personligt betalningsansvar för att betala kostnader som uppstår i tjänsten.

Prefekt eller motsvarande beslutar om vilka som ska tilldelas kort.

Stockholms universitet avropar ramavtal med Eurocard.

Betalkort som används enbart i tjänsten förmånsbeskattas ej.

Kortinnehavaren ansvarar fullt ut för fakturan utan något som helst garantiåtagande från Stockholms universitet.

Kortinnehavare som slutar sin anställning vid Stockholms universitet ska återlämna kortet till institutionen eller motsvarande.

Se vidare interna föreskrifter.