Universitetets resepolicy uppmanar alla anställda att använda sig av hotell utan pornografiskt TV-utbud.

Porrfritt är en ny kvalitetsmärkning för hotell och kursgårdar. På den nya sajten www.porrfritt.se kan bokare nu på ett smidigare sätt hitta hotell och anläggningar som är porrfria.