När resan har avslutats ska reseräkning upprättas i systemet Primula.

Ansvaret för att samtliga uppgifter är korrekta åligger resenären och prefekten eller den som prefekten delegerat detta till.

Tänk på att reseräkningen måste vara inlämnad senast tre månader efter avslutad förrättning. Traktamente och lönetillägg äldre än tre månader betalas inte ut.