Resekostnad
Ersättning utgår för faktiska resekostnader.

Logikostnad
Ersättning utgår för faktiska logikostnader.

Traktamente
Följande traktamenten och lönetillägg gäller vid endags- respektive flerdygnsförrättning:

Endagsförrättning
Vid endagsförrättning utgår inte traktamente. Däremot utgår ett skattepliktigt lönetillägg vid tjänsteresa som varat mer än 6 timmar, då förrättningsstället ligger mer än 50 km från såväl arbetsplatsen som bostaden. Inget måltidsavdrag görs på lönetillägg vid endagsförrättning.

  • 6 timmar eller mer – skattepliktigt lönetillägg: 105 kr
  • 12 timmar eller mer – skattepliktigt lönetillägg: 210 kr


Flerdygnsförrättning belopp fr.o.m. 2020-01-01

    Skattefritt traktamente Skattepliktigt lönetillägg
Avresa före kl. 12.00 240 kr 210 kr
  efter kl. 12.00 120 kr 105 kr
Hemkomst före kl. 19.00 120 kr 105 kr
  efter kl. 19.00 240 kr 210 kr
Nattraktamente   120 kr  
Mellanliggande
dagar
  240 kr 210 kr
Fr.o.m. dag 91   168 kr 210 kr

 

Måltidsavdrag
Måltidsavdrag ska göras då fri måltid erhållits. Avdrag från traktamentet görs enligt följande:

 

Traktamente 240 kr 120 kr Fr.o.m. dag 91
Frukost 48 kr 24 kr 33 kr
Lunch 84 kr 42 kr 59 kr
Middag 84 kr 42 kr 59 kr

 

Avdrag på traktamente ska dock inte göras för fri kost på allmänna transportmedel.

Lönetillägget reduceras med följande avdrag för måltider som tillhandahållits utan kostnad för resenären: frukost 15 procent, lunch 35 procent och middag 35 procent.

Kostförmån
Måltider under inrikes och utrikes tjänsteresa som den anställde ej betalat för själv är skattepliktig kostförmån.

Fri kost är en skattepliktig förmån oavsett om den tillhandahålls fortlöpande eller vid särskilda tillfällen såsom under tjänsteresa/förrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor eller dylikt. Fri måltid i samband med representation (extern eller intern) är dock inte att betrakta som skattepliktig förmån.

Fri frukost är inte skattepliktig vid tjänsteresa med övernattning när frukost ingår i rumspriset.

Skatteverket har fastställt följande belopp fr.o.m. 2019-01-01 som kostförmån:

  • frukost 49 kr
  • lunch eller middag 98 kr
  • helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr


Nattraktamente
Den som inte kan styrka logikostnader får ersättning med halvt dagtraktamente, dvs. 120 kronor per natt.

Nattraktamente utgår inte när resenären tillbringar natten på tåg, fartyg eller flygplan och inte heller när fritt logi tillhandahållits av en myndighet eller av ett trafikföretag eller motsvarande.

Bilersättning m.m.
För resenär som använder egen bil vid inrikes tjänsteresa utgår ersättning med 18,50 kronor per mil (fr.o.m. 2008-01-01). I beloppet ingår övriga resekostnader såsom ersättning för medpassagerare och tung last.

Resenären har rätt till ett skattepliktigt lönetillägg på 14 kronor per mil. Vid användande av släpvagn utgår ytterligare 1 krona per mil.

Resa med egen snöskoter i tjänsten ersätts med ett skattepliktigt tillägg på 27 kronor per mil.

Vid resa med egen båt i tjänsten utgår ersättning för faktiskt styrkta kostnader.