Från och 1 januari 2019 gäller nya regler då Stockholms universitet byter resebyrå till Egencia den 1 juli 2019. 

Anställda som gör resor i tjänsten har möjlighet att begära reseförskott från Personalavdelningen för att täcka de kostnader som uppstår i samband med resan. 

Ej godkända reseförskott

Vi godkänner ej reseförskott för: 

 • flygbiljetter 
 • tåg inom Sverige
 • buss 
 • bilhyra 
 • hotell

då allt ovanstående ska bokas genom våre resebyrå. 

Godkända reseförskott

Reseförskott kan godkännas för:

 • inrikes- och utlandstraktamente
 • drivmedel
 • vandrarhem
 • material 
 • konferenser
 • övriga kostnader som inte går att boka genom resebyrån

Blankett för reseförskott

Lönehandläggaren kan godkänna reseförskott först efter att de har mottagit blanketten "Rekvisition av reseförskott" (blankett nummer SU 9016). Du hittar blanketten via den här länken. På blanketten ska följande uppgifter fyllas i:

 • personuppgifter (namn, personnummer, adress)
 • uppgift om vart pengarna ska skickas, t.ex. postgiro, personkonto eller bank
 • datum för avresa respektive hemkomst
 • förskottets ändamål och förrättningsland
 • institutionsnamn och institutionsnummer 
 • specificering av kostnader.

Blanketten ska undertecknas av resenären och av prefekten eller motsvarande.

Observera att reseförskott är personligt.

Reseförskotten utbetalas enbart för den skattefria delen av resekostnadsersättningen.

Reseförskott under 1 000 kronor betalas inte ut.

Rekvisitionen skickas till Personalavdelningen senast 14 dagar före avresan och betalas ut till resenären tidigast 10 dagar före avresan via ekonomisystemet.

Förskottet ska redovisas senast en månad efter hemkomsten. Redovisningen görs på reseräkning. Bifoga alltid originalverifikationer. Om beloppet på reseräkningen skiljer sig från det utbetalda förskottet kommer mellanskillnaden att betalas ut till förskottstagaren eller återbetalas till universitetet via löneavdrag.

Har redovisningen inte skett inom angiven tid, kommer reseförskottet att dras från lönen. Om lönen inte räcker kommer fakturan att skickas till resenären. Betalning ska då ske inom 10 dagar.

Då tjänsteresa ställs in ska reseförskott återbetalas snarast. Inbetalningen görs till universitetets bankgiro 5050-0206 (Danske Bank). På inbetalningen anges namn och personnummer samt att återbetalningen avser reseförskott.