Resor

Resor

Stockholms universitets avtal med BCD Travel upphörde 2019-07-01.

Avtal med ny resebyrå, Egencia, gäller fr.o.m. 2019-07-01. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

Ny resebyrå för Stockholms universitet fr.o.m. den 1 juli 2019

Stockholms universitet har träffat ett nytt avtal om resebyråtjänster med affärsresebyrån Egencia Sweden AB.

Resor och försäkringar

Valutaväxlare

Använd denna hemsida om du behöver aktuella valutakurser, www.oanda.com.

Resebyrå

Egencia
– vår resebyrå fr.o.m. 2019-07-01.