Resor

Resor

Stockholms universitets avtal med BCD Travel upphörde 2019-07-01.

Avtal med ny resebyrå, Egencia, gäller fr.o.m. 2019-07-01. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

Valutaväxlare

Använd denna hemsida om du behöver aktuella valutakurser, www.oanda.com.

Resebyrå

Egencia
– vår resebyrå fr.o.m. 2019-07-01.

VIKTIG information från Egencia under rådande situation

2021-11-18:
Egencia informerar att de förtillfället har en hög belastning vid deras kundservice. Det kan medföra längre svarstider på telefon och e-post under vissa tider.
Använd gärna onlinebokning!

Rabatter & bonus

Samtliga former av rabatter i samband med tjänsteresor ska, oavsett hur de benämns, tillfalla universitetet. Det är alltså inte tillåtet för en anställd vid universitet att nyttja rabatter eller bonusar för privat bruk.

Bildpuff för universitetets regelbok