Resor

Resor

Avtalet med resebyrån Egencia gäller fr.o.m. 2019-07-01. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

Valutaväxlare

Använd denna hemsida om du behöver aktuella valutakurser, www.oanda.com.

Kontakt

Personalavdelningen

Resebyrå

Nyhet fr.o.m. 2022

Den som beställer en resa måste ange vem som ska resa samt vad är ändamålet med resan.

Rabatter & bonus

Samtliga former av rabatter i samband med tjänsteresor ska, oavsett hur de benämns, tillfalla universitetet. Det är alltså inte tillåtet för en anställd vid universitet att nyttja rabatter eller bonusar för privat bruk.

2022-02-21: Nattåg går ej att boka via ONLINE. Bokas endast via personlig service eller direkt hos SJ.