Anställd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
Staff in laboratory. Photo: Eva Dalin

Information om din anställning

Här kan du ta del av Stockholms universitets anställningsvillkor, förmåner och annan information t ex arbetsmiljö och lika villkor. Här finns information om dina möjligheter till kompetensutveckling.

I dokumentet "Du och din arbetsplats" har vi sammanställt de viktigaste anställningsvillkor som gäller för din anställning.

Manualer för att hålla utvecklingssamtal och mall för utvecklingssamtal chef och underordnad chef finns på HR-guiden under ingång råd och stöd.

Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset

Slopat karensavdrag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8. Krav på läkarintyg från dag 22.

Lönerevision

Information om lönerevision.