Ekonomi

Ekonomi

På denna ingång finns information om ekonomi samlat för medarbetare inom olika funktioner vid Stockholms universitet. Här finns bland annat information om redovisning, bokslut, inköp och upphandling samt ekonomiadministrativa system.

Det ska vara lätt att handla rätt!

Fakturor och betalningar

Information om bokslut och uppföljning

Informationstillfällen om bokslut och uppföljning erbjuds inför varje tertial. Syftet med dessa tillfällen är att informera om viktiga tidpunkter och checklistor samt ge övrig information om nya rutiner, regler m.m inom det ekonomiadministrativa området. Informationsmaterial publiceras i samband med informationstillfällena.

Vem gör vad inom ekonomi?

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Besöksadress:

Universitetsvägen 14 A, plan 4, Södra huset

Frågor om e-faktura?