Delårsrapporten sammanställs av ekonomiavdelningen och lämnas till regeringen i augusti. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall för universitetet för första halvåret samt en prognos för helåret.