Det är ett system för ekonomisk planering; budgetering, prognoser och budgetuppföljning. Vi tog systemet i bruk under hösten 2003 med version 4.5. Under 2008 uppdaterade vi till version BC5 och under 2016 övergick vi till version 7.0.

Mercur Business Control är utvecklat "av ekonomer för ekonomer" av det svenska företaget Mercur Solutions AB, med huvudkontor i Solna.

 

Frågor besvaras av Anders Nordström.

Kontaktdagar; måndag, torsdag och fredag

Epost: anders.nordstrom@su.se

Telefon: 08-16 36 07

 

Info

Checklista för Budget 2019 Checklista Budget 2019 (852 Kb)

Skiss över Ekup-rapporthierarki Ekup-resultatrapporter (54 Kb)

Flöden i Mercur, import och export import och export (19 Kb)

Utfallsdimensioner Utfallsdimensioner 180101-181031 (257 Kb)