LÄS-utbildning

Användare som önskar läsbehörighet går LÄS-etappen. Läsbehörighet ger användaren tillgång till Mercur och möjlighet att generera budget- samt prognosrapporter i Mercur.

REG-utbildning

REG-etappen ägnas åt praktiska övningar i inmatning av budgetvärden. Endast de som ska registrera budgetvärden i systemet behöver gå denna del. För att erhålla REG-behörighet är både LÄS- och REG-etappen obligatoriska.

Utbildningen riktas i första hand till nya användare som övertar befintlig licens från annan användare.

Utbildningarna annonseras i kalendariet till höger samt under Anställd/Kompetensutveckling.

Utbildningar i Reg-etappen genomförs ett flertal  gånger mellan november - januari när budgetperioden är öppen. I de fall utbildningarna är fulltecknade så går det bra att anmäla sig till en intresselista via följande länk: 

Anmälan - intresselista

När tillräckligt många anmält sig anordnas en ytterligare utbildning.

Vid frågor kring utbildningen kontakta redovisningssektionen, Ekonomiavdelningen.
 

Förkunskapskrav

Kännedom om Stockholms universitets ekonomimodell.