LÄS och REG-utbildning i Mercur

Utbildningen sker i två etapper. Användare som önskar läsbehörighet går LÄS-etappen.  Läsbehörighet ger användaren tillgång till Mercur och möjlighet att generera budget- samt prognosrapporter i Mercur.

REG-etappen ägnas åt praktiska övningar i inmatning av budgetvärden. Endast de som ska registrera budgetvärden i systemet behöver gå denna del. För att erhålla REG-behörighet är både LÄS- och REG-etappen obligatoriska.

Utbildningen riktas i första hand till nya användare som övertar befintlig licens från annan användare.

Utbildningarna annonseras på Medarbetarwebben under Ekonomi samt under Anställd, Kompetensutveckling.

Utbildningar i Reg-etappen genomförs ett flertal  gånger mellan november - januari när budgetperioden är öppen.

I de fall utbildningarna är fulltecknade så går det bra att anmäla sig till en intresselista via länken här nedan.

Anmälan - intresselista

När tillräckligt många anmält sig anordnas en ytterligare utbildning.


Vid frågor kring utbildningen kontakta redovisningssektionen, ekonomiavdelningen.
 

Förkunskapskrav

Kännedom om Stockholms universitets ekonomimodell.