Licens

För att använda budgetverktyget Mercur skall du gå på kurs, se under rubrik "Kalender och Kurser", samt lämna en licensansökan till systemansvarig, Ekonomiavdelningen.

Licensansökningsblankett (69 Kb)

Installation

När du har gått kursen, lämnat licensansökan och blivit registrerad som användare, kan du installera Mercur klienten i din dator.

Om din arbetsdator är ansluten till SU-arbetsplats vänder du dig till IT-avdelningen för installation av programklient. Helpdesk kontaktas via tel. 1999.

Är din dator inte SUA-ansluten installerar du själv alternativt institutionenens/avdelningens IT-ansvariga klienten. Ladda ned installationspaketet nedan. Klicka därefter på ikonen så startar installationen automatiskt. Vänd dig till institutionens/enhetens IT-anvariga om problem uppstår.

Installationspaket Mercur (.msi paketet är för Windows, .pkg är för Mac)