E-handel & e-faktura

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Ekonomi
 6. E-handel & e-faktura
 7. E-handel vid Stockholms universitet

E-handel vid Stockholms universitet

E-handelsportalen är i skarp drift och både SU-butikens och Wisum-portalens sortiment finns tillgängliga.

 

Utbildning för e-handlare

E-handelsportalen är inte enbart ett IT- eller redovisningsverktyg utan det nya arbetssättet innebär oftast också organisatoriska förändringar, framför allt på större institutioner. Därför besöker Inköpssektionens Team E-handel gärna din institution/enhet för att ge prefekten och den administrativa chefen en inblick i vad e-handelsportalen innebär rent praktiskt för just din institution/motsv. Efter vårt möte ber vi institutionen att skicka medarbetare som ska bli behöriga beställare i e-handelsportalen till utbildningen som tar cirka tre timmar. Den som kommer att utanordna beställningar behöver inte gå utbildningen därför att arbetsmomentet inte skiljer sig från dagens faktura-utanordning. De som har gått utbildningen bör givetvis börja använda portalen omgående för sina beställningar. Det är endast upphandlade varor som läggs upp i e-handelsportalen och än så länge inga tjänster

Fördelar med e-handelsportalen

 • Skapar en trygghet för en prefekt (motsv.) – portalen innehåller endast upphandlade avtal och produkter med förhandlade priser/rabatter.
 • Frigör värdefull tid för en forskare/utbildare, inget ”spring på stan”.
 • Genom att använda portalen följer vi statens upphandlingsregelverk (t.ex. LOU) och vi får ökad trohet mot ramavtal.
 • Portalen ger värdefull information om SU:s leverantörer. Därmed ökar möjligheten att bedriva en systematisk avtals- och leverantörsuppföljning, d.v.s. det ger underlag (volym m.m.) inför nya upphandlingar.
 • Stockholms universitet får en bättre möjlighet att få överblick över vilka avtal som tecknas i verksamheten.
 • Portalen ger oss också goda förutsättningar att bemöta revisorers frågor (ISO 14001; Riksrevisionen).
 • Vi får en ökad ekonomistyrning och lägre fakturahanteringskostnader på Stockholms universitet.
 • Chef utanordnar din beställning och fakturan behöver ej hanteras (om beställningen är korrekt attesterad från början och levererade produkter/varor stämmer med den ursprungliga beställningen).
 • Fördelen med att handla från SU-butiken via e-handelsportalen är att man har möjlighet att kontera produkterna korrekt från början och att det finns möjlighet att handla på olika enheter och projekt.


För att boka ett introduktionsmöte med prefekt eller administrativ chef eller skicka anmälan till en av våra kommande e-handelsutbildningar kontakta ehandel@su.se

E-handelsportalen är en del av Raindanceportalen som du hittar här (kräver beställarbehörighet)

Relaterade länkar
Bifogade filer
 • Vad betyder blå boll i Raindance?

  Här kommer definitionen av artikelmärkningarna i varukorgen i e-handelsportalen

  Definition av artikelmärkningar i varukorgen

  Alla produkterna i varukorgen i Raindance är upphandlade från våra avtalsleverantörer.

  Vissa produkter är markerade med blå boll eller grön boll eller båda för att hjälpa dig som beställare att välja de bästa produkterna för din insitution eller motsvarande.

  Produkter markerade med "Tummen upp"  visar att just den produkten var en utav de mest beställda på SU under 2019.

   

  Artikelmärknigar i varukorg

   

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa