Ekonomisystemet på Stockholms universitet är Raindance och består av flera moduler. 

Under 2020 upphandlades ett nytt ekonomisystem, vilket resulterade i att vi från och med 10 januari 2022 arbetar i en ny version av Raindance.

Inför budgetering 2023 kommer vi att driftsätta modulen Budget och prognos i det nya ekonomisystemet. Det innebär att vi för 2022 års budget budgeterar i det befintliga budgetsystetmet Mercur.  

Länkar till information om systemen