Raindance Classic

I Raindance Classic ska samtliga ekonomiska händelser hanteras inom universitetet. En ekonomisk händelse är alla förändringar i storleken och sammansättningen av universitetets tillgångar, skulder och kapital som beror på universitetetes relationer till omvärden, såsom in- och utbetalningar samt uppkomna fordringar och skulder. Systemet ska också hantera interna transaktioner, d.v.s. omflyttningar av resurser inom universitetet. Samtliga ekonomiska händelser ska bokföras i kronologisk och i systematisk ordning.

I systemet finns huvudbok, kund- och leverantörsreskontra samt anläggningsregister. Det är i Raindance Classic som all information om koddelar registreras t.ex. upplägg av projekt, enheter och aktiviteter.

Varje månad överförs information från universitetets huvudbok till statsredovisningssystemet HERMES.

Installation

Installera Raindanceklienten via denna länk

Vid frågor om installationen, kontakta helpdesk via serviceportalen

Rapportgenerator

Raindance Clasic innehåller även en rapportgenerator samt möjligheten till att ta ut listor i HBL (Analyslista) och ARA (Analysfunktion). Samtliga delar inom Raindance Classic är helt integrerade med varandra.

Lathund för HBL (377 Kb)
Lathund för ARA (488 Kb)

Raindanceportalen

I Raindanceportalen finns följande moduler:

  • Fakturaportal
  • Bokföringsportal
  • E-handel

Inloggning

Alla anställda på Stockholms universitet har tillgång till Raindanceportalen via sitt universitetskonto. Användarregistret i Raindanceportalen uppdateras genom synkronisering från SUKAT varje kväll. Det innebär att det är viktigt att uppgifterna i SUKAT stämmer. Var därför noga med att anmäla förändringar i SUKAT till IT-avdelningen. Information finns på www.su.se/it

Logga in i Raindanceportalen
Logga in i Raindanceportalen, gamla (lokalt)

Fördelen med att använda universitetskontot för inloggning är dels att du inte behöver ha ett separat lösenord för Raindanceportalen, dels att du kan logga in på distans.