1. Intäkter av anslag, bidrag, uppdrag och försäljning

2. Anläggningstillgångar/Inventarier

3. Betalningar

4. Fördelning gemensamma kostnader

5. Intrastat

6. Arkivering

7. Uppföljning och rapporter

8. Mervärdesskatt

9. Månadsbokslut

10. Transfereringar

11. Trängselskatt

12. Ekonomimodellen

13.Ekonomiblanketter - som inte finns i blankettarkivet

14. Lathundar och mallar