Bokslut och periodiseringar

Lathund Årsbokslut (904 Kb)
Lathund Periodiseringar (276 Kb)
Mall för Periodiseringar externa kostnader intäkter 2020 (83 Kb)

E-handel

Manualer och videoguider för E-handelsportalen

Externa medel

Lathund Avslut externa projekt (644 Kb)
Bilaga 1-3 Lathund avslut externa projekt (65 Kb)
Lathund Återbetalning bidrag statliga myndigheter (378 Kb)
Blankett Återbetalning bidrag till statliga myndigheter (36 Kb)

Redovisningsmodell för full kostnadstäckning

Redovisningsmodell för full kostnadsredovisning (468 Kb)
Lathund justering avlyft på bidrags- och uppdragsprojekt (33 Kb)

Kund- och leverantörsreskontra

Lathund Kund- och leverantörsreskontra (4206 Kb)
Lathund Skapa kundfaktura (634 Kb)
Reskontrakoder vid kundfakturering (275 Kb)

Representation, kostförmån, gåvor m.m.

Lathund Representation m.m. (excel) (277 Kb)
Lathund Representation m.m. (pdf) (291 Kb)
Reference Guide for Reporting Gifts and Hospitality (excel) (277 Kb)
Reference Guide for Reporting Gifts and Hospitality (pdf) (306 Kb)
Lathund Kostförmån (361 Kb)

Stöldbegärliga förbrukningsinventarier (SFI)

Lathund Stöldbegärliga förbrukningsinventarier (SFI) (156 Kb)

Övrigt

Lathund Bokföring av Open Access och kringkostnader (3401 Kb)
Lathund Kostnadsbärare (336 Kb)
Lathund Verifikationstyper i bokföringsportalen (50 Kb)