Ekonomikalendern

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Ekonomi
  6. Ekonomikalendern

Periodstängningar i Raindance

Generellt gäller att periodstängning för kund- och leverantörsfakturor sker sista arbetsdagen i månaden kl. 17:00. Periodstängning för bokföringsordrar sker andra vardagen i efterföljande månad kl. 17:00.

Anvisningar för periodstängningar

Här finns information om vad som gäller vid periodstängningar för kundfakturor, leverantörsfakturor, bokföringsordrar, stöldbegärliga förbrukningsinventarier (SFI), avstämning av vissa balanskonton m.m.

Information om bokslut och uppföljning

Informationstillfällen om bokslut och uppföljning erbjuds inför varje tertial. Syftet med dessa tillfällen är att informera om viktiga tidpunkter och checklistor samt ge övrig information om nya rutiner, regler m.m inom det ekonomiadministrativa området. Informationsmaterial publiceras i samband med informationstillfällena.

Frågor om årsbokslutet?

Frågor om årsbokslutet besvaras av redovisningschef Aldona Stowik.
E-post: aldona.stowik@su.se
Tel: 08-674 75 57