Syfte

Att ge deltagarna grundläggande kunskap om budgetprocessen i ett bredare perspektiv samt registrering av budget i Mercur.

Målgrupp

Anställda vid institution/motsvarande som ansvarar för registrering av budget.

Tid och plats

Torsdag 1/2 2018 kl. 10:00 - 16:00 i konferensrummet Solen, paviljongen CD, Södra Huset.

Antal deltagare

Max 10 personer.

Medverkande

Åsa Borin, planeringschef

Anders Nordström, systemansvarig Mercur

Jean Salminen, Mercurkonsult

Jon Vik, controller

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan görs via följande länk: https://simplesignup.se

 

Anders Nordström

Systemansvarig Mercur

--------------------

Ekonomiavdelningen

Telefon: 08-16 36 07