Delårsrapporten sammanställs av ekonomiavdelningen och lämnas till regeringen i augusti. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall för universitetet under första halvåret samt en prognos för helåret.