Läs mer på ESV:s hemsida via länken.

www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/ea-varderingen-visar-aterigen-ett-gott-resultat/