Informationen ges vid två tillfällen inför respektive tertial och du väljer ett av dessa datum.

Inför T1

den 4 apr kl. 09.15 -11.30, G-salen

den 16 apr kl. 13.15 -15.30, G-salen

Inför T2

den 14 aug kl. 09.15 -11.30, G-salen

den 23 aug kl. 09.15 -11.30, G-salen

Inför T3

den 20 nov kl. 09.15 -11.30, G-salen

den 28 nov kl. 13.15 -15.30, G-salen

 

Agenda skickas en vecka innan.

Ingen föranmälan behövs.

Kaffe serveras i pausen.

 

Informationen finns även under Ekonomi, Ekonomihändelser och under Anställd, Kompetensutveckling.