Informationen ges vid två tillfällen inför respektive tertial och du väljer ett av dessa datum.

Inför T3

den 20 nov kl. 09.15 -11.30, G-salen

den 28 nov kl. 13.15 -15.30, G-salen

Kaffe serveras i pausen.

Anmälan via länken