Informationen ges vid ett tillfälle inför tertial T3.

Anmälan och information