Informationen ges vid två tillfällen inför tertial 3 och du väljer ett av dessa datum.

Inför T3

Denna anmälan: den 20 nov kl. 09.00 -11.30, G-salen

Separat anmälan: den 26 nov kl. 13.00 -15.30, G-salen

Kaffe serveras i pausen.

Anmälan via länken