I Raindance Classic sammanställs all bokföring både från Raindanceportalen och från andra system som finns inom universitetet, bland annat HR-systemet Primula. Raindance för sedan över informationen till budgetsystemet Mercur.

Syfte

Att ge deltagarna en grundläggande introduktion av redovisningssystemet.

Målgrupp

Anställda vid institution/motsvarande som ansvarar för ekonomiadministrationen.

Tid och plats

Tisdagen den 14 november 2017 kl 09.00-16.00 i datorsalen E347, Södra huset, Frescati.

Antal deltagare

Max 12 personer

Medverkande

Bijan Shafei, Ekonomiavdelningen

Carola Karpegård, Ekonomiavdelningen

Kostnad

Kursen är avgiftsfri, fika ingår.

Anmälan

Anmälan görs via mejl: carola.karpegard@su.se

 

Upplysningar

Carola Karpegård
tfn 08-674 71 41
carola.karpegard@su.se