Fr o m den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter. De varor det berör är vitvaror och elektronikvaror. Mer information om vilka varor det berör finns på Skatteverkets hemsida
 

För de varor som köps in via ramavtal/beställningsportalen kommer skatten redovisas och betalas av leverantörerna vilket inte innebär någon extra hantering för universitetet. I de fall utrustning behöver anskaffas på annat sätt ska kontakt tas med Sektionen för inköp och upphandling via serviceportalen.