Organisation

Ekonomiavdelningen består av en avdelningschef, en sektion för redovisning och en sektion för inköp- och upphandling samt en central stab.

Central stab och administration

Staben arbetar med gemensamma ekonomiavdelningsfrågor, förvaltning av de ekonomiadministrativa systemen, behörigheter och lösenord kopplade till systemen, stiftelseadministration samt är redovisningsstöd åt universitetets holdingbolag. På sektionen arbetar ekonomer och systemförvaltare. Chef är Pia Grankvist.

Inköp- och upphandlingssektionen

Sektionen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor såsom, e-handel, upphandling och avtalsuppföljning. På sektionen arbetar upphandlare, jurister, avtalscontroller och inköpssamordnare. Chef är Susanne Ekman.

Redovisningssektionen

Sektionen arbetar med betalningsflöde, bokslut och årsredovisning, kund- och leverantörsreskontra, stöd i externa projekt samt löpande redovisning. På sektionen arbetar ekonomer och controller. Chef är Karolina Pihlblad.

 

För mer detaljerad information se,

Vem gör vad på ekonomiavdelningen